Maitinimo organizavimas ir mokestis už darželį

Mokestis už darželį

Sprendimas dėl Kauno m. Savivaldybės tarybos 2012 M. VASARIO 23 D. sprendimo NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYME NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą darželyje nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimas

Keičiasi maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-394 Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Tvarkos aprašas nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, šeimynose ir vaikų socialinės globos įstaigose, reikalavimus.

Valgiaraščiai

20 dienų valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams

20 dienų valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams