Maitinimo organizavimas ir mokestis už darželį

Mokestis už darželį

Sprendimas dėl ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2019-10-15)

Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo nevertinant šeimos pajamų

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“;

Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimas

Keičiasi maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-394 Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Vaikų maitinimo organizavimo Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas.

 

Valgiaraščiai

20 dienų valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams

20 dienų valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams