Ataskaitos

Vadovo veiklos ataskaitos

2018 m. vadovo veiklos ataskaita

2017 m. vadovo veiklos ataskaita

2016 m. vadovo veiklos ataskaita

Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos

2019 m.

I ketvirtis

2018 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2017 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2016 m. lėšų panaudojimo ataskaitos:

2016 m. sausio mėn. 

2016 m. vasario mėn. 

2016 m. kovo mėn.

2016 m. balandžio mėn.

2016 m.

IV ketvirtis

 III ketvirtis

 I ketvirtis

2015 m.

2014 m.

2014 m. balanso priedai

2013 m.

2013 m. balanso priedai:

2012 m.

2012 m. balanso priedas: