Ugdymas

Kiekvienas auklėjimas yra saviaukla, o mes, mokytojai ir auklėtojai, iš esmės esame tik save ugdančio vaiko aplinkos dalis.

Tad turime sukurti kuo palankesnė aplinką, kad , stebėdamas mus, vaikas augtų taip, kaip reikalauja jo prigimtis.

Rudolfas Šteineris

Meilė ne viešpatauja, o ugdo. Tai daug daugiau.

J. W. Goethe

Jei iš tiesų norime suprasti vaiką ir įsilieti į jo pasaulį, turime atsisakyti bent dalelės savės. Kai tik suprantame, kad, stengdamiesi pažinti vaiką, tobulėjame patys, tai įgauna naują prasmė. Visa, ką darome, kad pažintume kitą, darome ir dėl savės.
Ką iš tikrųjų pasiekiame skubindami vaikus suaugti?
Kodėl neleidžiame jiems būti vaikais taip, kaip jie patys tai supranta?
Kada gi pagaliau suprasime, kad iš jų galime daug ko pasimokyti - ir dėl to nebūtina dirbtinai vaidinti jų draugą?
Kodėl manome, kad vaikas ir suaugės pasaulį supranta vienodai, nepaisydami vaikystės prisiminimų, liudijančių visai ką kita?
Kada suprasime, kad turime paaukoti dalelė savės, jei norime įminti svarbiausią viso savo gyvenimo mįslė?

Inger Brochman