Pedagogai

KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MOKYTOJŲ TARYBA

1. Audra Liaudanskienė, direktorė, I vad. kat., Mokytojų tarybos pirmininkė
2. Rima Tamašauskienė, auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos sekretorė
3. Jūratė Tatolytė, direktorės pavaduotoja ugdymui, I vad. kat., auklėtoja metodininkė
4. Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
5. Viktorija Šimkuvienė, vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
6. Edita Kalkienė, vyresnioji muzikos mokytoja
7. Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė
8. Milda Bružaitė, auklėtoja
9. Žiedė Marcinkevičienė, kūno kultūros pedagogė
10. Vita Stankauskienė, vyresnioji auklėtoja
11. Raisa Juodeikienė, vyresnioji auklėtoja
12. Eglė Supronaitė, auklėtoja
13. Aurika Razomaitienė, vyresnioji auklėtoja
14. Ieva Gasparovičienė, socialinė pedagogė metodininkė
15. Daiva Karpavičienė - dietistė