Strateginis planas

Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis" 2019-2021 m. strateginis planas (peržiūrėti)