Priėmimas į įstaigą, vaikų atvedimo ir išleidimo tvarka

               Informacija dėl darželio darbo 2023 m. vasarą. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr.35-46 „Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2023 metų vasarą“ (peržiūrėti)

 Nuo 2022-09-01 priimamų vaikų sąrašas. Sąraše nurodomas vaiko identifikacinis numeris iš Centralizuotos vaikų priėmimo informacinės sistemos (peržiūrėti). 

                 Informacija apie vaiko sveikatos pažymėjimą (peržiūrėti)

                Vaikų atvedimo į darželį ir išleidimo tvarka

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

               Vaikų priėmimo tvarka

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. 
Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-102 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“ (peržiūrėti dokumentą)

 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“

             Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" ikimokyklinio ugdymo sutartis (atsisiųsti)

            Kauno Valdorfo darželio "Šaltinėlis" priešmokyklinio ugdymo sutartis (atsisiųsti)

 Dėl vaikų priėmimo kreiptis į pavaduotoją ugdymui
pirmadieniais - penktadieniais 8.00 - 12.00 val.
Tel. (8 37) 45 14 26

               Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas/pažyma (kopija), dokumentai patvirtinantys prioritetą (jei toks yra)