Priėmimas į įstaigą, vaikų atvedimo ir išleidimo tvarka

Įsakymas dėl vietų skaičiaus darželyje 2018 - 2019 m.m.

Vaikų atvedimo į darželį ir išleidimo tvarka

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Vaikų priėmimo tvarka

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. 
Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (peržiūrėti dokumentą)

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-112 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d.“ sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“ (peržiūrėti dokumentą)

 Dėl vaikų priėmimo kreiptis į pavaduotoją ugdymui
pirmadieniais - penktadieniais 8.00 - 12.00 val. ir 12.30 - 16.30 val.
Tel. (8 37) 45 14 26