Komisijos ir darbo grupės

Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ taryba

 M. Astrauskas, I grupės tėvų atstovas - pirmininkas
A. Razomaitienė, III grupės auklėtoja – sekretorė
J. Raubienė, logopedė - narė
M. Bružaitė, V grupės auklėtoja - narė
J. Gaidė, II grupės tėvų atstovė – narė
K. Kiūpelytė, IV grupės tėvų atstovė – narė
A. Jefimovienė, direktorės pavaduotoja administracijai ir ūkiui - narė
D. Karpavičienė, dietistė - narė
A. Jefimova, auklėtojos padėjėja – narė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė - Jūratė Tatolytė, pavaduotoja ugdymui
nariai:
Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė, sekretorė
Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
Rima Tamašauskienė, auklėtoja metodininkė
Edita Kalkienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Raisa Juodeikienė, vyresnioji auklėtoja
Audronė Bukmanaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
Nariai:
Raisa Juodeikienė, vyresnioji auklėtoja, sekretorė
Jūratė Tatolytė, pavaduotoja ugdymui
Ieva Gasparovičienė, socialinė pedagogė metodininkė
Daiva Karpavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Aistė Zubenienė, tėvų atstovė

Darželio vidaus audito darbo grupė

Koordinatorė - Audra Liaudanskienė, direktorė
Nariai:
Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė
Milda Bružaitė, auklėtoja
Eglė Supronaitė, auklėtoja