Projektai

healthedueu erasmus

Mūsų darželis ( nuo 2016-10-01) dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja. (plačiau skaitykite čia)

erasmus enature

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis", kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte "E-learning from Nature" (E-mokymasis iš gamtos) (plačiau skaitykite)

 

Darželio "Šaltinėlis" bendruomenė nuo 2015 m. yra iniciatyvos Eko karta "Žalia pėda" dalyvė. Jau kelinti metai kartu su vaikais kuriame teminius sodelius, sodininkavimo veiklą naudojame vaikų ekologinio ugdymo sąmoningumo bei svarbių gyvenimo įgūdžių ugdyme (nario pažyma)

 

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis" 2013 metais įgyvendina paprojektį „Gyvybingo Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės modelio kūrimas Lietuvoje" finansuojamą iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Daugiau apie paprojektį skaitykite darželio svetainės puslapyje "NVO/Asociacija Paramos Vadorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis"