Apie darželį

Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ įsikūręs netoli Kauno miesto centro, apsuptas žalumos ir seno sodo, veikia jau nuo 1961 metų. 1994 metais darželis pavadintas „Šaltinėlio“ vardu, mat anksčiau šioje vietoje čiurleno ne vienas šaltinis.
Su Nepriklausomybės atkūrimu (1990m.) darželio pedagogės pradėjo domėtis alternatyviais ugdymo metodais, užsienio pedagogų patirtimi ir praktiniu šios pedagogikos įgyvendinimu Vokietijoje, Austrijoje ir kt. šalyse.
1996 metų rudenį buvo atidaryta pirmoji Valdorfo pedagogikos grupė. Jau nuo 2000 metų visų keturių darželio grupių auklėtojos, ugdydamos vaikus, rėmėsi Valdorfo pedagoginės sistemos nuostatomis, principais ir lietuviškomis tradicijomis.
1999 metais darželis priimtas į Tarptautinę Valdorfo darželių sąjungą. Nuo 2002 metų darželyje veikia Konsultacinis ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos centras (KIVPC). Tais pačiais metais prie darželio buvo įkurta Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“.
Darželio pedagogai aktyviai dalyvauja Lietuvos Valdorfo pedagogikos judėjime, buvo aktyvūs Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijos steigėjai, nuo 2013 m. yra šios organizacijos nariai.
2008 metais darželio bendruomenės prašymu darželiui suteiktas Valdorfo darželio pavadinimas.
Ugdymas darželyje organizuojamas remiantis Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija (2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. ISAK-761), Netradicinio ugdymo koncepcija (2010 m. kovo 5 d. ISAK-V-299) ir Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa, parengta 2011 m.
Laisvojo ugdymo požiūriu vaikystė yra gražiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis. Todėl Valdorfo darželyje svarbus ne tik ugdymo rezultatas, bet ir vaiko patiriami kasdieniai išgyvenimai. Siekiama, kad vaikas galėtų eiti į darželį be baimės, ugdymo(si) procesas teiktų jam džiaugsmo, atitiktų vidinius augančio žmogaus poreikius. Stengiamasi sukurti darželyje tokią aplinką, kurioje vaikas galėtų būti atviras, jaustųsi saugus, suprastas ir išklausytas, padrąsintas saviraiškai, kur netvyrotų įtampa, vyrautų draugystė, o ne konkurencijos aplinka.