Svetainė naudoja slapukus (ang.: cookies) !

Slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis: ją naršyti, prisijungti prie svetainės ir t.t.
Taip pat svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus svetainės lankomumo analizei (Google analytics).
Šie ir būtinieji slapukai negali būti išjungti.

Bendrijos projektas

 

projektas
projekto plakatas

BENDRIJOJE PRADĖTAS ĮGYVENDINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PAPROJEKTIS

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis‚' (toliau Bendrija) įgyvendina paprojektį „Gyvybingo Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės modelio kūrimas Lietuvoje“ (toliau Paprojektis) finansuojamą iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą (5 gairė - stiprinti NVO plėtojant jų institucinius gebėjimus). Per 12 mėnesių Paprojekčio įgyvendinimo laikotarpį iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos Paprojekčiui numatyta skirti iki 174860,44 Lt paramos, kurios dėka tikimasi sukurti Bendrijos plėtrai palankią aplinką, išplėtoti Bendrijos žmogiškuosius išteklius bei padidinti Bendrijos finansinį savarankiškumą.

Per mažas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių dalyvavimas vaikų kūrybiškumą skatinančioje veikloje paskatino Bendriją imtis priemonių ir parengti Paprojektį, kurio tikslas „stiprinti Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ institucinius gebėjimus sukuriant gyvybingą darželio bendruomenės modelį ir taip užtikrinant reikiamas sąlygas vaikų kūrybiškumo ugdymui. Šiam tikslui pasiekti numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:

  • Bendrijos plėtrai palankios aplinkos kūrimas. Šiam uždaviniui įgyvendinti bus atlikta NVO sektoriaus analizė, rinkos tyrimai, apklausos, sukurta NVO duomenų bazė, IKT panaudojimas, kuriant lėšų NVO sektoriui pritraukimo priemones.
  • Bendrijos žmoniškųjų išteklių plėtojimas. Siekiant šio uždavinio įgyvendinimo Bendrijos atstovai dalyvaus mokymuose, seminaruose, konferencijose ir patirties mainų renginiuose, bus panaudojama ir pritaikoma užsienio šalių NVO geroji patirtis, atliekamas NVO sektoriui skirtų mokymo ir veiklos tobulinimo programų rengimas bei mokymų organizavimas.
  • Bendrijos finansinio savarankiškumo didinimas. Šiam tikslui įgyvendinti bus parengta Bendrijos veiklos strategija, kuri užtikrins ilgalaikių Bendrijos tikslų siekimą bei nubrėš aiškias Bendrijos veiklos gaires ateityje.

Parengtas gyvybingas Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės modelis atspindės esmines Valdorfo ugdymo filosofijos nuostatas, taip pat galės būti sėkmingai pritaikomas ir kitoms, ne tik Valdorfo darželių bendruomenėms. Tikėtina, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai, rengdami individualias įstaigų ugdymo programas, galės pasinaudoti sėkminga šio Paprojekčio patirtimi ir parengta metodine medžiaga, kad kokybiškai praturtintų savo įstaigų ugdymo programas ir taip užtikrintų platesnė Paprojekčio rezultatų sklaidą