Darželio vizija ir misija

Vizija

Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis" - demokratiška, moderni ir unikali ikimokyklinio ugdymo įstaiga, telkianti bendruomenę efektyviai teikti kokybiškas kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, efektyviai valdanti skirtingus finansavimo šaltinius.

Misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje 1-6 (7) metų mikrorajono ir Kauno miesto vaikams, taikant Valdorfo pedagogiką, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti finansinius bei žmogiškuosius išteklius.