Birželio 3 d., 17.00 val. vyks Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ Tarybos ir Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ Valdybos jungtinis posėdis
Kviečiame dalyvauti visus Tarybos ir Valdybos narius

Darbotvarkės projektas

1. Dėl darželio darbo vasaros laikotarpiu. (vadovaujantis LR SAM sprendimo Nr.V-2543 pakeitimu) (pranešėja A. Liaudanskienė).
2. Dėl Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo ir papildymo (pranešėja A. Jefimovienė).
3. Dėl 2021 metų Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ veiklos plano tikslų tarpinio įvertinimo (pranešėja J. Tatolytė).
4. Dėl 2021/2022 m. m. ugdymo modelių (pranešėja J. Tatolytė).
5. Dėl Bendrijos paramos įgyvendinant darželio ugdymo ir aplinkos tvarkymo projektus (T. Gurskas)
6. Kiti klausimai, atsakymai informacija
(1 - 4 klausimus moderuoja M. Astrauskas
5 – 6 klausimą moderuoja T. Gurskas)