Trapumas mūs dienų!
Rimty Advento
Ramu taip širdžiai,
Taip jauku...
Laikai gerumą širdyje,
Tarytum duoną rankoj.
           Vida Papaurėlienė

image000021  image000351  image000071

 Ruduo užleidžia vietą žiemai. Šis laikas atneša pasikeitimų ne tik į gamtą, bet ir į sielą, kai norisi susikurti tylos akimirkas, uždegti vidinę šviesą.

Advento pradžią darželyje žymi Advento sodelio šventė, kurios metu vaikai išgyvena ir mokosi ramybės ir susikaupimo, vedančio į didžiąją šventę - Kalėdas...