00 

Mūsų darželis kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.
PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasėse.


Mūsų įstaigos pedagogai turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius įsijungdami į projekto seminarus, sukurtų produktų testavimą, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos institucijomis.
Prie projekto taip pat kviesime prisijungti ir pradinukų tėvelius, kurie taip pat galės tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius prisijungdami prie mobiliosios programėlės naudojimo.
Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika:
1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams
2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks tarptautiniu mastu, vėliau patirtis bus perduodama nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms)
3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams
4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu
Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos - VšĮ „eMundus“. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos.
Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme.