image.pngKauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ nuo š. m. rugsėjo 1 dienos įgyvendinamas tarptautinis Erasmus+ KA1 projektas „Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“ (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046895).

2018m. spalio 1-5 dienomis įvyko viena iš numatytų projekto veiklų – kvalifikacijos kėlimo kursai „Team building in the School“ (Komandos formavimas mokykloje), kuriuose dalyvavo darželio direktorė Audra ir pavaduotoja ugdymui Jūratė. Kursus organizavo ESMOVIA Valensijoje, Ispanijoje.

„Tai buvo puiki galimybė įgyti naujų žinių ir patobulinti praktinius komandos telkimo įgūdžius. Veikla multikultūrinėje grupėje taip pat buvo labai įdomi ir naudinga patirtis tiek demokratijos nuostatų stiprinimo, tiek anglų kalbos tobulinimo aspektu“ (Audra)
„Labai patiko Lektoriaus Gabriele Zunino išsamiai ir įdomiai pateikta kursų medžiaga, naudojami aktyvūs mokymo(si) būdai. Buvo įdomu ir naudinga apsilankyti LA COMARCAL mokykloje, susipažinti su šios mokyklos veikla, pasisemti idėjų. Sudaryta darbotvarkė leido ne tik mokytis, bet ir susipažinti su vietine kultūra, istorija, įžymiais objektais, tradicijomis.“(Jūratė)
Dalyvės patobulino komandos telkimo įgūdžius, įgijo naujų žinių, apie moderniąją lyderystę ir komandos narių atsakomybę, kaip bendradarbiauti skirtingoms kartoms, sužinojo, kas jaunajai kartai yra stimulas, motyvas dirbti komandoje. Susipažino su naujais, pro aktyviais komandos telkimo metodais, motyvacijos veiksniais. Įgytas žinias ir patirtį pritaikys savo veikloje, darbe.

igyvendinamas erasmus ka1 projektas