Darželio taryba

VALDORFO DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ TARYBA

1. M. Astrauskas, I grupės tėvų atstovas  - pirmininkas

2. A. Razomaitienė, III grupės auklėtoja – sekretorė

3. J. Raubienė, logopedė - narė

4. M. Bružaitė, V grupės auklėtoja - narė

5. J. Gaidė, II grupės tėvų atstovė – narė

6. K. Kiūpelytė, IV grupės tėvų atstovė – narė

7. A. Jefimovienė, direktorės pavaduotoja administracijai ir ūkiui - narė

8. D. Karpavičienė, dietistė - narė

9. A. Jefimova, auklėtojos padėjėja – narė